MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Coraz więcej inwestorów w mieście

Lidzbark Warmiński poza rozwojem infrastruktury turystycznej niosącym za sobą zwiększenie liczby turystów jak się okazuje staje się również coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński chcąc być atrakcyjną i przyjazną dla przedsiębiorców już w 2015 roku z inicjatywy Burmistrza Jacka Wiśniowskiego wprowadziła zachęty inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Lidzbark Warmiński, tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami.


Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski w miarę posiadanego czasu chętnie odwiedza lokalnych przedsiębiorców. Podczas wizyt poznaje systemy pracy, plany rozwoju, ale także bolączki z jakimi muszą zmagać się lokalne firmy. Liczne działania podjęte przez Burmistrza Jacka Wiśniowskiego w celu stworzenia odpowiedniego środowiska do inwestowania na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński zaczęły przynosić wymierne efekty w postaci sprzedaży terenów inwestycyjnych.


Na obecną chwilę połowa strefy (13,52 ha) jest sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste. Część działek ma podłączenie do wszystkich mediów oraz jest skomunikowane z ruchem drogowym, zaś działki powstałe w wyniku podziału planowo zostaną uzbrojone w 2019 roku. Położenie na obrzeżach miasta, poza strefą uzdrowiskową stwarza dogodne miejsce inwestorom, a także mieszkańcom dla których powstające przedsiębiorstwa nie będą uciążliwe.


W strefie ekonomicznej powstają między innymi magazyny, hurtownie oraz przedsiębiorstwa produkcyjne. Prężnie rozwijająca się lokalna firma BUDOKOP kończy właśnie inwestycję polegającą na budowie zakładu produkcyjnego z branży budowlanej. Swoją inwestycję na terenie strefy ekonomicznej w najbliższym czasie planuje rozpocząć także firma SZKŁO. Na horyzoncie jest również duża inwestycja firmy z branży meblarskiej, która rozpocznie się w 2019 roku, gdzie produkcja planowo ruszyć ma już w 2021 roku.


Strefa przemysłowa to jednak nie jedyne miejsce w Lidzbarku Warmińskim gdzie powstają nowe przedsięwzięcia, gdyż inwestorzy to nie tylko produkcja czy usługi ale także deweloperzy. Powstające na terenie miasta nowe budynki mieszkalne są wyznacznikiem rozwoju Lidzbarka Warmińskiego oraz odpowiedzią rynku nieruchomości na potrzeby mieszkańców. Planowane osiedla deweloperskie na ul. Dąbrowskiego i Olsztyńskiej oraz już powstające zabudowy szeregowe na ul. Pułaskiego są tego żywym dowodem.


Wraz z rozwojem przedsiębiorczości i mieszkalnictwa podąża rozwój handlu, i tu również szykuje się duża inwestycja polegająca na budowie galerii handlowej, na terenach tzw. „po-kolejowych”, która jest obecnie na etapie projektowania oraz uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.


Nim jednak podmioty rozpoczną działalność, Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim chce przygotować pakiet ulg dla inwestorów w postaci zwolnień od podatków oraz zmniejszenia podatku transportowego. Takie odciążenie finansowe pozwoli na wyższe wkłady w inwestycje.


Jako że, jednym z kierunków rozwoju miasta jest turystyka uzdrowiskowa, w przygotowaniu są przetargi na działki w strefie uzdrowiskowej pod budowę szpitali, sanatoriów i obiektów medycznych związanych z infrastrukturą uzdrowiskową.


Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom potencjalnych inwestorów Gmina Miejska Lidzbark Warmiński jako jedna z pierwszych w Polsce wzięła udział w pilotażowym programie „Standardy Obsługi Inwestora” którego celem jest usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami poprzez nowo powstały Punkt Obsługi Inwestora. Osobą odpowiedzialną za kontakt z przedsiębiorcami jest Pan Paweł Piątek tel. 695-102-010, e-mail: inwestycje@lidzbarkw.pl.

powrót