MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Informacja o zmianie godzin pracy MOPS "Sekcja Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych" w związku z rozpoczęciem okresu składania wniosków na świadzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych" w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w związku z rozpoczynającym sie 1 sierpnia 2017 roku nowym okresem składania wniosków na świadczenia: rodzinne, wychowawcze (500+) i alimentacyjne, w okresie 01.08.2017r. - 31.08.2017r. obowiązują nowe godziny pracy Sekcji tj.

poniedziałek 7 - 17
wtorek, środa, czwartek, piątek 7 - 15

Wnioski można bedzie składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz osobiście w siedzibie MOPS w pokoju nr 1A.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.mpips.gov.pl oraz pod numerami telefonów 89 767 80 54 i 89 767 80 53.
powrót