MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Konsultacje dotyczące nazw dwóch rond

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego


zaprasza


do składania wniosków dotyczących nadania nazw skrzyżowaniom
w kształcie ronda w Lidzbarku Warmińskim


Stosownie do Uchwały Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej Lidzbark Warmiński z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wytycznych w zakresie nadawania nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom  wewnętrznym w mieście Lidzbark Warmiński, która w § 2 stanowi iż nadawanie nazw obiektom miejskim odbywa się na wniosek lub z urzędu.


W związku z powyższym informuje,  skrzyżowania w kształcie ronda nie posiadają nazw:  1. Rondo położone na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej i Wiejskiej.

  2. Rondo położone na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej i Kopernika.


Wnioski o nadanie nazw skrzyżowaniom w kształcie ronda należy składać do dnia 15 sierpnia  2018 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim lub w Referacie  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.


Mapa z zaznaczonymi rondami oraz wzór wniosku o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu dostępne są na stronie internetowej : www.lidzbarkw.eu w zakładce „konsultacje społeczne” - „aktualne” .


Wniosek oraz lokalizacja rond

powrót