MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020

OGŁOSZENIE


 


Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 


Termin składania wniosków:


 od 2-16 lipca 2018 roku


 Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.


 Miejsce składania wniosków:
siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek"


Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto


 


Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD "Warmiński Zakątek": www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014 - 2020/Konkursy w ramach LSR 
oraz w Biurze LGD "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto


 


 


  


Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom:


Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD "Warmiński Zakątek" osobiście 
w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa,
 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 15.45, do 10 lipca 2018 r. Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 896160058 lub mailowo: warminskizakatek@wp.pl.


 Serdecznie zapraszamy do aplikowania!


  Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”


Grunwaldzka 6


11-040 Dobre Miasto


Tel. +48 89 616 00 58


www.warminskizakatek.com.pl
powrót