MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publiczneog wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obejmujących fragmenty miasta Lidzbark Warmiński.

Skan pisma Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w załączeniu.
powrót