MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Oferta sprzedaży okien

W ramach projektu termomodernizacji budynków szkolnych przy ulicy Polnej 36, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński wystosowała ofertę na sprzedaż okien. Pełna oferta w załączonym piśmie.


Podczas projektu przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynków,
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
- docieplenie stropodachów,
- docieplenie podłóg w piwnicy,
- wymiana okien na plastikowe,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- modernizacja instalacji CO poprzez wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą,
- wymiana przewodów rozprowadzających poziomych i pionowych instalacji wewnętrznej,
- modernizacja CWU poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych płytowych (w SP4) do produkcji ciepłej wody użytkowej,
- montaż oświetlenia LED.

powrót