MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzeniaZ prac Burmistrza
19
2017-06-14 12:15:00
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński od 1 lipca 2017 roku, selektywna zbiórka odpadów zostanie rozszerzona o odpady ulegające biodegradacji. W związku z pow...
19
2017-06-07 08:47:00
6 czerwca Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski,Wójt Kiwit Wiesław Tkaczuk oraz trzech lidzbarskich przedsiębiorców podpisali umowę na dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez L...
19
2017-05-17 11:26:00
16 maja Burmistrz Jacek Wiśniowski podpisał umowę a firmą Urban Architect Dorota Szymaniak-Urban na wykonanie Programu prac konserwatorskich Dworca PKP, inwentaryzacji stanu istniejącego oraz opracowania pro...
19
2017-05-11 11:46:00
We wtorek 9 maja Burmistrz Jacek Wiśniowski uczestniczył w konferencji "Marketing terytorialny a konkurencyjność regionów" organizowanej przez Naukowe Koło Marketingu działający przy Wydziale Nauk Ekonom...
19
2017-04-26 14:17:00
26 kwietnia 2017 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński zakupiła działkę w obrębie Łabno, oznaczoną numerem ewidencyjnym 47/5 o wielkości 8,4900 ha za 934.000 PLN. Powstaną na niej elementy infrastruktury uzdrowi...
19
2017-04-18 11:09:00
12 kwietnia Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego uczsetniczył w przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim, IX Targach Pracy i Edukacji. Oferty wystawców można było spraw...
19
2017-04-07 10:41:00
6 kwietnia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanego przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, Zespołu Doradczego Seniorów. Przewodniczącą Zespołu została Pani Jolanta Adamczyk, Zastępcą Pani Janin...
19
2017-04-06 11:04:00
Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na logo Programu "Lidzbark Warmiński bez wad postawy". Spośród 14 nadesłanych prac wybrano pracę wykonaną przez Natalię Piątek Project Ślub przy współpracy z Lilianą M...
19
2017-04-06 10:01:00
Lidzbark Warmiński wychodzi z inicjatywą do mieszkańców naszego miasta. Akcja "Koperta życia" skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Polega na umieszczeniu w specjalnie przy...
19
2017-04-05 10:19:00
W Lidzbarku Warmińskim trwają prace porządkowe. Przy ulicy Spółdzielców, tuż obok nowej wiaty śmietnikowej, rozpoczęto utwardzanie drogi dojazdowej oraz porządkowanie przyległego terenu. Również dzięki siłom...