MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2018-09-18 12:51:00
Lidzbark Warmiński poza rozwojem infrastruktury turystycznej niosącym za sobą zwiększenie liczby turystów jak się okazuje staje się również coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Gmina Mi...
19
2018-09-03 14:00:00
3 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Jednoczesnie we wszystkich szkołach i przedszkolach podległych Gminie Miejskiej rozpoczynają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu "Lidzb...
19
2018-08-01 13:44:00
Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w LIDZBARKU WARMIŃSKIM odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszy...
19
2018-07-31 10:32:00
1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 zostanie nadany akustyczny sygnał dźwiękowy (syrena), w celu upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jednocześnie zostaną przeprowadzone ćwiczenia i tre...
19
2018-07-20 09:49:00
Informujemy, że LGD "Warmiński Zakątek" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. "Ws...
19
2018-07-17 14:12:00
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim wprowadziła tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku miejskim nad jeziorem Wielochowskim w związku z zakwitem sinic. Zakaz obowiązuje do o...
19
2018-07-12 11:54:00
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zaprasza do składania wniosków dotyczących nadania nazw skrzyżowaniom w kształcie ronda w Lidzbarku Warmińskim Stosownie do Uchwały Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej Lidzba...
19
2018-07-10 09:44:00
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza nabory na dwóch kierunków rozwoju: działalnosci gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego.   Nabór wniosków będzie trwał od 25 lipca do 8...
232
2018-06-26 11:21:00

OGŁOSZENIE

 

Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

19
2018-06-18 09:02:00
15 czerwca w Oranżerii biskupa Krasickiego odbyło się spotkanie z gen. broni Mirosławem Różańskim, jednym z założyciueli fundacji Stratpoints. Fundacja zajmuje się pracą i rozwojem bezpieczeństwa, głównie cy...