MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAWarmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Lidzbark Warmiński

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE GŁÓWNEJ PORTALU MIEJSKIEGO W ZAKŁADKACH: Najbliższe wydarzenia, Odkryj Lidzbark, a także Zaplanuj wypoczynek.

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów promocyjnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=6H7ZzPbVzpU

https://www.youtube.com/watch?v=F5itcAI_vU4

 

 oraz do odwiedzenia Lidzbarka Warmińskiego -
- Serca Warmii !

 

i śledzenia nas na Facebooku fb/umlidzbarkwarminski/ 

https://www.facebook.com/umlidzbarkwarminski/

 


Podstrefa Lidzbark Warmiński obejmuje obszar o powierzchni 37,7 ha, na jej
terenie działalność prowadzą firmy takie jak Polmlek czy Budokop. Prowadzenie działalności gospodarczej w WMSSE przynosi wymierne korzyści dla inwestora. Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie W-M SSE, w ramach Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia dochodu z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z dwóch tytułów - z tytułu nowej inwestycji i z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.
Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków
własnych przedsiębiorcy w wysokości co najmniej 25 % całkowitych kosztów
inwestycji. Minimalna wysokość inwestycji musi wynosić 100 tys. €. Przy
korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy podstawą naliczenia maksymalnej wysokości pomocy są dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników.
Dla województwa warmińsko-mazurskiego maksymalną wysokość pomocy przepisy ustalają na poziomie 50% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10% a dla małych o 20% (z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu).

Definicja średniego i małego przedsiębiorcy zamieszczona został na końcu tego artykułu. 


Tereny znajdujące się w lidzbarskiej strefie przemysłowej przy ul. Olsztyńskiej zostały podzielone na 13 mniejszych działek, z których 5 zostało już sprzedanych. Podział działek dokonany został w celu dotarcia do potencjalnych inwestorów, którzy nie potrzebują do prowadzenia działalności dużych powierzchni. W przypadku pojawienia się  inwestora potrzebującego dużego obszaru, działki mogą być scalane w jedną, w różnych konfiguracjach. Ceny wolnych terenów inwestycyjnych zostały obniżone w celu zwiększenia ich atrakcyjności. Obecnie ceny, niektórych z nich oscylują w granicach 25zł +VAT/m2. Zakupu terenów inwestycyjnych można dokonywać w drodze przetargu nieograniczonego zarówno w własność jak i w formie użytkowania wieczystego za 25% wylicytowanej kwoty +23% podatku VAT .


Gmina Miejska Lidzbark Warmiński chcąc być atrakcyjną i przyjazną dla
przedsiębiorców wprowadziła również zachęty inwestycyjne polegające na
udzieleniu pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Lidzbark Warmiński, tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami. Zgodnie z zapisami Uchwały V/38/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z 25 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji zwalnia od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub części będące własnością przedsiębiorców po wejściu w życie uchwały,
stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.


Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego w miarę posiadanego czasu chętnie odwiedza lokalnych przedsiębiorców. Podczas wizyt poznaje systemy pracy, plany rozwoju, ale także bolączki z jakimi muszą zmagać się lokalne firmy. Część lokalnych przedsiębiorców planuje w najbliższym czasie zwiększenie produkcji a co za tym idzie, znaczne zwiększenie zatrudnienia.


Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom potencjalnych inwestorów tutejszy Urząd Miejski zatrudnił pracownika odpowiedzialnego za obsługę i kontakty z inwestorami, co znacznie usprawniło proces komunikacji pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. Chcąc uzyskać informacje dotyczące możliwości inwestycyjnych Lidzbarka Warmińskiego prosimy o kontakt pod nr tel 695-102-010 lub na skrzynkę e-mail: inwestycje@lidzbarkw.pl.


Powyższe działania wspierające inwestorów, spowodowały znaczny wzrost
zainteresowania działkami znajdującymi się na terenie lidzbarskiej podstrefy
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Lidzbark Warmiński


Lidzbark Warmiński jest ok. 17–tysięcznym miastem położonym na północy województwa warmińsko-mazurskiego. Jest siedzibą władz powiatu i instytucji powiatu lidzbarskiego, centrum administracyjno-gospodarczym. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 51 Olsztyn – Bezledy (50 km do Olsztyna, 40 km do przejścia granicznego z Rosją).

 

WMSSE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

PRZYWILEJE I WARUNKI DOSTĘPNE NA STRONIE: 

http://www.wmsse.com.pl


PREZENTACJE NA TEMAT WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1355


PORTAL INWESTYCYJNY WARMII I MAZUR

a w nim m. in. strefa inwestora (granty rządowe, zachęty inwestycyjne), strefa współpracy, strefa samorządów

http://www.investinwarmiaandmazury.pl/PODSTREFA LIDZBARK WARMIŃSKI

Kompleks 1

Działka 13/106 pow. 1,9182 m2 - IMPORT

Działka 13/112 pow. 182 m2 - EKSPORT - IMPORT


Działka 13/110 pow. 19.285 m2 - wolna 

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora

Działka 13/113 pow. 8.383 m2 - wolna (droga)

Działka 13/108 pow. 16.919 m2 - użytki zielone


Działka 13/79 pow. 40.347 m2 - EKO WARMIA Sp. z o.o.


Działka 13/83 pow. 10.000 m2 - BUDOKOP - BETON Sp. z o.o.


Działka 13/84 pow. 12.044 m2 – Excelim Sp. z o.o.


Działka 13/114 pow. 21.351 m2

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora


Działka 13/115 pow. 1.006 m2

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora


Działka 13/116 pow. 13.315 m2

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora


Działka 13/117 pow. 13.340 m2 – Atut Sp. z o.o.

Działka 13/118 pow. 2.893 m2

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora


Działka 13/119 pow. 30.649 m2

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora


Działka 13/120 pow. 23.927 m2

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora

Działka 13/121 pow. 19.558 m2

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora

Działka 13/122 pow. 2.760 m2

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora

Działka 13/123 pow. 24.118 m2

Działka uzbrojona w:
-kanalizację sanitarną
-kanalizację burzową
-sieć wodociągową
-sieć energetyczną - dostawa energii elektrycznej według stawek operatora

Kompleks 1 - łącznie 27, 9053 ha

Kompleks 2 - od czerwca 2014r.Obszar 1:

Działka nr 3 obr. 9 pow 2315 m2 - POLMLEK

Działka nr 32 obr. 9 pow 6289 m2 - POLMLEK

Działka nr 11 obr. 9 pow 6221 m2 - POLMLEK

Działka nr 33/8 obr 9 pow 83.594 m2 - POLMLEK


Obszar 2:

Działka nr 51 obr. 9 pow 7903 m2 - POLMLEK


Łącznie: 10, 6322 ha
Sektory gospodarki z największym potencjałem:

Wzrost atrakcyjności turystycznej Lidzbarka Warmińskiego przyczynił się do dynamicznego rozwoju sektora hotelarskiego, usług gastronomicznych i towarzyszących. Realizowana budowa Term Warmińskich powoduje odradzanie i wzmocnienie usług sektora uzdrowiskowego (do 1945r. miasto było kurortem) związanych z balneologią, kosmetologią, rekreacją i spa.

 
Dominujące branże:

W Lidzbarku Warmińskim dominujące branże, oprócz hotelarstwa, skupiają się wokół przetwórstwa rolno-spożywczego (przemysł mleczarski), budownictwa -konstrukcje stalowe, przemysł szklarski, tworzyw sztucznych oraz mięsny i rybny. Obserwujemy dynamiczny rozwój usług spedycyjnych, mechaniki pojazdowej i handlu branży spożywczej, na co ma wpływ bliskie sąsiedztwo z Rosją poprzez Obwód Kaliningradzki.

 

ATUTY INWESTOWANIA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM:

  • korzystna lokalizacja uzbrojone tereny przemysłowe bezpośrednio położone przy drodze wojewódzkiej nr 511, tj. 1,5km od zjazdu z drogi krajowej nr 51,
  • niewielka odległość do granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim (droga krajowa nr 51 Lidzbark Warm. – Bartoszyce – Bezledy – granica państwa, ok. 40 km; do Kaliningradu – 75km),
  • dobra komunikacja drogowa z Warszawą i Trójmiastem,
  • dostępność siły roboczej oraz wykwalifikowanej kadry, 
  • atrakcyjna oferta terenów mieszkaniowych położonych bezpośrednio przy Parku Krajobrazowym Rzeki Symsarny oraz nad rzeką Łyną.


2. Tereny inwestycyjne przemysłowe zlokalizowane poza SSE

Działka 7/1

Teren przemysłu, baz i składów. Wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji z podwyższonymi dachami, kąt nachylenia połaci dachowych 15 stopni (+/- 5 stopni). Dachy dwuspadowe kryte materiałem dachówkopodobnym. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów powstałych w wyniku podziału lub scalenia oraz ich prawidłowego funkcjonowania.Teren przemysłu, baz i składów. Wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji z podwyższonymi dachami, kąt nachylenia połaci dachowych 15 stopni (+/- 5 stopni). Dachy dwuspadowe kryte materiałem dachówkopodobnym. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów powstałych w wyniku podziału lub scalenia oraz ich prawidłowego funkcjonowania.

Działka 7/3

Teren przemysłu, baz i składów. Wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji z podwyższonymi dachami, kąt nachylenia połaci dachowych 15 stopni (+/- 5 stopni). Dachy dwuspadowe kryte materiałem dachówkopodobnym. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów powstałych w wyniku podziału lub scalenia oraz ich prawidłowego funkcjonowania.Teren przemysłu, baz i składów. Wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji z podwyższonymi dachami, kąt nachylenia połaci dachowych 15 stopni (+/- 5 stopni). Dachy dwuspadowe kryte materiałem dachówkopodobnym. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów powstałych w wyniku podziału lub scalenia oraz ich prawidłowego funkcjonowania.
3. Tereny inwestycyjne usługowe zlokalizowane poza terenem SSE


Działka nr 108/5, obręb 7, Plac WolnościDziałka nr 108/5, obręb 7, Plac Wolności

Teren zabudowy usługowej i handlowej, w tym usługi publiczne jak administracja, kultura i oświata. Teren wpisany do rejestru zabytków. Odbudowę należy wykonać na warunkach konserwatorskich.Teren zabudowy usługowej i handlowej, w tym usługi publiczne jak administracja, kultura i oświata. Teren wpisany do rejestru zabytków. Odbudowę należy wykonać na warunkach konserwatorskich.

OFERTA INWESTYCYJNA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO


https://www.youtube.com/watch?v=xo4HGcgow5E&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=6Z8eCPE6Fas&feature=youtu.be